Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 15/9/2017, Chi bộ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có 8/8 đảng viên của chi bộ ( 07 ĐV chính thức, 01 ĐV dự bị).

Cơ sở dữ liệu miễn phí Access to Research for Development and Innovation (ARDI)

ARDI (The Access to Research for Development and Innovation) là cơ sở dữ liệu được xây dựng bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các đối tác xuất bản thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trung tâm thông tin thư viện bổ sung giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ năm học 2015- 2016

  Thực hiện công văn số 1491/ĐHTTr ngày 17/8/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Tân Trào V/v bổ sung giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ năm học 2015- 2016; TT TT-TV đề nghị Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn:

Danh mục sách mới tháng 8 năm 2015

Số đầu sách: 76. Số bản sách: 119. Ngôn ngữ: English. Do Quỹ châu Á tặng. Sách được phục vụ tại phòng đọc tầng 4 nhà C.

DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CDSL) CỦA WORLD BANK ELIBRARY

Thư viện điện tử của WorldBank đang được sử dụng bởi các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, các cơ quan chính phủ quốc tế, các tổ chức nghiên cứu, cố vấn và các tổ chức phi chính phủ

Tập huấn Vận hành, quản lý Thư viện in và thư viện số tại trung tâm Học liệu – ĐH Thái Nguyên

Nhằm góp phần nâng cao công tác phục vụ, chuyên môn, quản lý và chia sẻ tài liệu in ấn và tài liệu điện tử trong trường được tốt hơn. Từ ngày 17/6 đến 19/6/2015, các cán bộ tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐH Tân Trào đã tập huấn làm việc thực tế tại Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên.

Trường ĐH Tân Trào tham gia Đại hội Cán bộ thư viện các quốc gia Đông Nam Á (CONSAL) lần thứ XVI

Đại hội cán bộ thư viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 16 (CONSAL XVI) do Hội Thư viện và Thư viện Quốc gia Thái Lan chủ trì diễn ra tại thành phố Bangkok, Thái Lan từ ngày 11-13/6/2015 với chủ đề “Khát vọng ASEAN: Thư viện vì sự phát triển bền vững”.

Tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ

Từ tháng 5/2015 Trung tâm TT-TV có thêm tạp chí mới: Tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ, ra hàng tháng.

Nghỉ phục vụ ngày 22/5/2015

Do công việc của Trường, TT TT-TV thông báo Phòng đọc tại tầng 4 nhà C nghỉ phục vụ ngày 22/5/2015.

Quy định Xử lý vi phạm Làm hỏng, bẩn tài liệu, làm mất thông tin, làm mất tài liệu

Đây là đoạn trích trong "Quy định mượn trả tài liệu và xử lý vi phạm" được ban hành tại Quyết định số 626 ngày 9/4/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Tân Trào.

Trang 1234