I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ.

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc trường Đại học Tân Trào có nhiệm vụ chức năng: Tổ chức, hoạt động của trung tâm tin học ngoại ngữ theo quy chế; Quản lý hệ thống thiết bị công nghệ thông tin trong nhà trường, bao gồm: thiết bị mạng, các máy trạm và các dịch vụ khác trên máy tính.

II. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO, GIẢNG VIÊN VÀ KỸ THUẬT VIÊN

01

 Họ và tên: Tạ Văn Ninh

 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, GĐ TT Tin hoc - Ngoại ngữ

 Công việc được giao: Cán bộ giảng dạy, điều hành TT Tin học - Ngoại ngữ

 Điện thoại: 0988.400.668

 Email: taninh65@gmail.com
02

Họ và tên: Lê Anh Nhật

Chức vụ: Phó Giám đốc trung tâm.

Điện thoại: 0912.844.866

Email:leanhnhat@tuyenquang.edu.vn

03

Họ và tên:Vũ Thị Khánh Trình

Chức vụ:Giảng viên, Phó Giám đốc trung tâm

Điện thoại:0978.090.017

Email:trinhvtk.dhtt@gmail.com

04

 Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn

 Chức vụ: Tổ trưởng Kỹ thuật

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0963.886.638

 Email: tuantqvn@gmail.com
05

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

 Chức vụ: Nhân viên

  Công việc được giao: Giảng viên, Thủ quỹ

 Điện thoại: 01656.506.319

 Email:thuydungthnn@gmail.com

06

Họ và tên: Đặng Trần Hùng

Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường

Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 0914.417.559

Email: dangtranhungtq@gmail.com 
07

 Họ và tên: Trần Cao Bách

Chức vụ: Nhân viên 

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0915 929 129

 Email: trancaobachtq1@gmail.com

 
08

 Họ và tên: Bùi Hưng Thịnh

 Chức vụ: Nhân Viên

  Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0976 839 997

 Email: thinhpc85@gmail.com

09

 Họ và tên: Trần Hà Ngọc Anh

 Chức vụ: Nhân viên

  Công việc được giao:Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại:   0941301133                 

 Email: thnanh.daihoctantrao@gmail.com

10

 Họ và tên: La Thị Thùy

 Chức vụ: Nhân viên

 Công việc được giao: Nhân viên kế toán

 Điện thoại: 0986 098 713

 Email: memory889@gmail.com

11

 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Duyên

 Chức vụ: Nhân viên

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0988 933 201

 Email: tranhhincubeo1982@gmail.com

12

 Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

 Chức vụ: Nhân viên

  Công việc được giao: Nhân viên tư vấn Quảng bá.

 Điện thoại: 0989 820 893

 Email: phuongthao2071993@gmail.com

3

III. Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng trung tâm: 0273 890 174

- Tổ kỹ thuật trung tâm: 027 3890 200 

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 nhà thực hành, trường Đại học Tân Trào, Trung Môn,Yên Sơn, Tuyên Quang.

- Email: trungtamth-nn@caodangtuyenquang.edu.vn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên