Chi bộ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện kết nạp Đảng viên mới

Ngày 17/02/2016, Chi Bộ Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Thư viện trường Đại học Tân Trào tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thùy Dung

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trung tâm Tin học ...

Tuyển sinh Tin học ứng dụng - Ngoại ngữ trình độ B

Nhằm nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu học tập. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ liên tục tuyển sinh đào tạo các lớp Tin học Văn phòng, Ngoại ngữ như sau: