Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
 

Trường Đại học Tân Trào thông báo Đề án Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Các ngành đào tạo đại học: 850 chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo cao đẳng: 600 chỉ tiêu.

2. Nguồn tuyển: Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT.

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

4. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ

a) Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT:

- Đợt 1: Từ 01/01 đến 30/5/2016

- Đợt 2: Từ 30/7 đến 31/10/2016

b) Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia:Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm