Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh các lớp liên thông trình độ Cao đẳng hệ VLVH năm 2015
 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2015, Trường Đại học Tân Trào thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh các lớp liên thông trình độ Cao đẳng hệ VLVH năm 2015 như sau:

1. Ngành tuyển sinh: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

2. Đối tượng tuyển sinh: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm.

4. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Tân Trào.

5. Kinh phí đào tạo: Người học tự đóng theo quy định của Nhà nước.

6. Thời gian thi: Dự kiến 28,29/11/2015.

7. Hồ sơ đăng ký học: (Theo mẫu của phòng Đào tạo )

8. Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Hạn cuối cùng trước ngày 15/11/2015

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào

Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tel: 0273.892.012 để kịp thời bổ sung.