Thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học
 

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm học 2015 – 2016, như sau:

1. Ngành, chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh

+ Ngành tuyển sinh: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Quản lý đất đai, Kế toán, Khoa học cây trồng.

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 250.

+ Đối tượng tuyển sinh:

 - Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non: tốt nghiệp trình độ cao đẳng cùng ngành tuyển sinh.

- Đối với ngành Kế toán, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng: tốt nghiệp trình độ  trung cấp, hoặc cao đẳng cùng ngành tuyển sinh.

+ Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành

2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2 năm (học vào cuối tuần).

3. Hồ sơ dự thi: Theo mẫu (mua tại Phòng Đào tạo, trường ĐH Tân Trào)

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/11 đến hết ngày 31/11/2015.

5. Thời gian ôn tập và thi:  Trong tháng 12/2015.

6. Địa điểm học tập: tại Trường Đại học Tân Trào.

7. Kinh phí học tập: Theo quy định Nhà nước.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo (Phòng 211 – Nhà A)

Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273.892.012.

Trân trọng./.