Thông báo tuyển sinh hệ Đại học đào tạo theo hình thức VLVH, thạc sĩ năm 2014
 

Trường Đại học Tân Trào thông báo về việc tuyển sinh, đào tạo hệ Đại học đào tạo theo hình thức VLVH, thạc sĩ  năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

1. Đại học đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học          

TT

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

1

GD Tiểu học

Liên thông VLVH

Tốt nghiệp CĐ cùng ngành

2

GD Mầm non

3

SP Địa lý

4

Hóa học

5

Lịch sử

6

Văn học

7

Vật lý

8

Kế toán

Liên thông VLVH

Tốt nghiệp TC, CĐ cùng ngành

    Vừa làm vừa học

Tốt nghiệp THPT

 

CNKT cơ khí

Liên thông VLVH

Tốt nghiệp TC, CĐ cùng ngành

10

Luật

Vừa làm vừa học

Tốt nghiệp THPT

11

Công tác xã hội

12

Tài chính - Ngân hàng

Văn bằng 2 VLVH

Tốt nghiệp Đại học

 

   Liên thông VLVH

Tốt nghiệp TC, CĐ cùng ngành

2. Thạc sĩ

* Ngành tuyển sinh: Quản lý giáo dục

* Đối tượng tuyển sinh: Đã có bằng tốt nghiệp ngành đúng (QLGD, GDH) hoặc ngành gần (Sư phạm, các ngành liên quan đến giáo dục, QLKHCN, Chính sách KHNC) và ngành khác

3. Hồ sơ tuyển sinh

* Phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Trào. Đ/c: Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

* Hạn nhận hồ sơ: Đến ngày 25/10/2014.

* Thời gian hướng dẫn ôn tập, thi tuyển: Dự kiến tháng 11, 12//2014.

Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại:  027.3.892.012 

                                                                                                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO