Quy trình nhận hồ sơ tốt nghiệp và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (đợt 1) hệ Đại học chính quy khóa 2014 - 2018
 

Thông báo quy trình nhận hồ sơ tốt nghiệp

Hệ Đại học chính quy khóa 2014-2018

  1. Thời gian: Các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và Chủ nhật)

+ Buổi sáng: Từ 8g00 phút đến 11g 15 phút

+ Buổi chiều: Từ 14g00 phút đến 16g45 phút

2. Địa điểm.

Người học đến liên hệ nhận văn bằng chứng chỉ theo các đơn vị sau:

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, ĐT: 02073.892.567

- Hồ sơ học sinh - sinh viên: Phòng Quản lý sinh viên. ĐT: 02073.890.227

- Bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo. ĐT: 02073.892.012.

- Chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học: TT Tin học-NN. ĐT: 02073.890.174

3. Thủ tục nhận bằng:

- Người được cấp Bằng tốt nghiệp trực tiếp đến nhận bằng: Khi đến nhận bằng mang theo CMND hoặc Thẻ sinh viên.

- Trường hợp người khác đến nhận thay phải có Giấy uỷ quyền của người được cấp bằng và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung uỷ quyền ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người học và người được uỷ quyền kèm theo CMND của người được uỷ quyền. 

Mọi thắc mắc liên hệ qua số điện thoại: 0943.938.899

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2014 - 2018