Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
 

Thân gửi các bạn đồng nghiệp,

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng CP về thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày kể từ 01/4/2020.

Trường ĐHTT thông báo:

- Các đơn vị: HCQT, ĐT, KHTV, PKĐK, TCCT chủ động phân công người làm việc phù hợp với nhiệm vụ triển khai trong thời điểm này (riêng bộ phận y tế, văn thư, bảo vệ làm 100% thời gian).

- Các đơn vị khác chỉ bố trí 1 người trực luân phiên để xử lý công việc trực tiếp nếu cần. Việc trao đổi, hội họp nếu cần sẽ tổ chức qua email. điện thoại.

- Phòng ĐT phối hợp Bộ môn tin học của Khoa KHCB hướng dẫn việc tổ chức học từ xa đảm bảo thời gian theo kế hoạch cho các đơn vị, cá nhân qua internet, không tập trung để tập huấn.

- Yêu cầu tất cả CBGV, NV Trường ĐHTT phải thực hiện Khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, địa chỉ: https://suckhoetoandan.vn/ hoặc https://tokhaiyte.vn/.

Giai đoạn cách ly là 15 ngày, kể từ 01/4, đề nghị toàn thể CBGV, NLV của Trường ĐHTT thực hiện nghiêm túc theo Quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chúc các bạn bình an và cùng nhau vượt qua mùa dịch.

  Hiệu trưởng                  

Nguyễn Bá Đức