Quản lý thư viện.
 

Quy trình Quản lý thư viện

Nơi thực hiện

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

1. Quy trình mượn, trả tài liệu

Thời gian

Trong giờ hành chính

Trình tự thực hiện

1.1. Mượn tài liệu

- Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện;

- Bạn đọc tra cứu phần mềm OPAC trên máy tính;

- Ghi tên tài liệu cần mượn lên phiếu yêu cầu;

- Thủ thư tìm tài liệu và cung cấp tài liệu theo yêu cầu;

- Thủ thư quét mã vạch và mã tài liệu bạn đọc mượn;

- Bạn đọc nhận lại thẻ và nhận tài liệu.

1.2. Trả tài liệu

- Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện và tài liệu đã mượn;

- Thực hiện thủ tục trả lại tài liệu;

- Thủ thư quét mã vạch tài liệu bạn đọc trả;

- Bạn đọc nhận lại thẻ.

Yêu cầu xuất trình

- Thẻ thư viện

- Phiếu yêu cầu

Đối tượng phục vụ

Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường

2. Quy trình mượn trả phòng đọc mở

Thời gian

- Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (từ Thứ 2 đến Chủ nhật)

- Ngoài giờ hành chính (19h - 21h từ Thứ 2 đến Chủ nhật )

Trình tự thực hiện

- Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện;

- Bạn đọc tra cứu phần mềm OPAC trên máy tính hoặc trực tiếp vào kho sách hoặc hỏi trực tiếp thủ thư;

- Bạn đọc thực hiện thủ tục mượn đọc tại chỗ;

- Bạn đọc trả tài liệu đúng nơi quy định;

- Bạn đọc nhận lại thẻ.

Yêu cầu xuất trình

Thẻ thư viện

Đối tượng phục vụ

Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường

3. Quản lý phạt

Thời gian

Giờ hành chính các ngày trong tuần

Áp dụng

Các trường hợp:

- Đánh mất tài liệu;

- Thay đổi hiện trạng của tài liệu như: mất trang, vẽ bẩn lên tài liệu,…

Căn cứ pháp lý

Thực hiện theo QĐ về mượn trả tài liệu và xử phạt QĐ 626/ QĐ–ĐHTTr ngày 9/4/2015 của Hiệu trưởng

Đối tượng phục vụ

Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường