Quy trình bảo lưu kết quả học tập, trở lại học sau bảo lưu
 

Quy trình thủ tục hành chính

Bảo lưu kết quả học tập, trở lại học sau bảo lưu

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Phòng 211 - Nhà A, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày Lễ, Tết)

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc (kể từ khi nhận hồ sơ đúng yêu cầu)

Trình tự thực hiện

1. QUY TRÌNH BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Bước 1: Người học viết đơn xin bảo lưu nộp tại Phòng Đào tạo (Mẫu số 01) kèm theo bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng.

Bước 2: Phòng Đào tạo ra Quyết định bảo lưu.

Bước 3: Người học nhận Quyết định bảo lưu tại Phòng Đào tạo.

2. QUY TRÌNH XIN TRỞ LẠI HỌC

Bước 1: Người học viên viết đơn xin trở lại học nộp tại Phòng Đào tạo (Mẫu số 02)

Bước 2: Phòng Đào tạo ra Quyết định trở lại học sau bảo lưu.

Bước 3: Người học nhận Quyết định trở lại học sau bảo lưu tại Phòng Đào tạo.

Thành phần hồ sơ

- Bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng.

- Đơn xin bảo lưu (theo mẫu)

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

1. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5.Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được  ban  hành  kèm  theo  Văn  bản  hợp  nhất  số  17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

- Đối với sinh viên học theo Chương trình niên chế: áp dụng điểm a,b,c; Khoản 2, Điều 6; Điều 7 quy chế 25;

- Đối với sinh viên học theo Chương trình tín chỉ:  áp dụng Điều 15, Quy chế 43.

File đính kèm

  Đơn xin bảo lưu , Mẫu đơn xin quay trở lại học tập