Quy trình cấp thẻ sinh viên
 

Quy trình thủ tục hành chính về cấp thẻ sinh viên

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào. Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày lễ, tết)

Thời hạn giải quyết

 Từ 30 đến 40 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập lớp hoặc tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Trình tự thực hiện

I. Cấp Thẻ sinh viên khóa mới

Bước 1: Sau khi có quyết định thành lập lớp, cán bộ lớp thu bản photo Chứng minh nhân dân và 01 ảnh 3x4 của mỗi sinh viên trong lớp.

Bước 2: Phòng Quản lý sinh viên xử lý ảnh và gán mã sinh viên tương ứng; lập biểu tổng hợp.

Bước 3: Đơn vị phối hợp tiến hành thực hiện gia công thẻ.

Bước 4: Phòng Quản lý sinh viên chuyển trả thẻ sinh viên cho cán bộ từng lớp.

II. Cấp lại Thẻ sinh viên

Bước 1: Cá nhân sinh viên nộp đơn (theo Mẫu 02) tại phòng Quản lý sinh viên;

Bước 2: Phòng Quản lý sinh viên xử lý ảnh và gán mã sinh viên tương ứng; lập biểu tổng hợp.

Bước 3: Đơn vị phối hợp tiến hành thực hiện gia công thẻ.

Bước 4: Phòng Quản lý sinh viên chuyển trả thẻ trực tiếp cho sinh viên.

Thành phần hồ sơ

- Cấp thẻ sinh viên khóa mới: Bản photo Chứng minh nhân dân + 01 ảnh 3x4  của mỗi sinh viên trong lớp.

- Cấp lại thẻ: Đơn theo mẫu 02 + 01 ảnh 3x4.

Số lượng bộ hồ sơ

Số lượng bộ: 01

Lệ phí

 Theo quy định của đơn vị phối hợp

Căn cứ pháp lý

- Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào đạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy.

Yêu cầu điều kiện

Là học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại trường.

File đính kèm  Mẫu số 02