Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau
 

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường

Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Bộ phận tổ chức nhận giấy ra viện, giấy nghỉ ốm, nghỉ trông con dưới 07 tuổi bị ốm…của viên chức và lao động hợp đồng; cập nhật sổ bảo hiểm xã hội và chuyển hồ sơ cho bộ phận kế hoạch - tài vụ.

Bước 2: Bộ phận tổ chức lập danh sách người lao động hưởng chế độ trợ cấp ốm đau kèm theo hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết. 

Số lượng hồ sơ

 01 bộ (theo hướng dẫn của chuyên viên phòng Tổ chức – Chính trị)

Thời hạn giải quyết

 Theo tiến độ thực hiện của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ pháp lý

1. Luật Viên chức năm 2010.

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

3. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

4. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.