Quy trình giải quyết chế độ tử tuất;
 

Quy trình giải quyết chế độ tử tuất

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức-Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021.  ĐT cá nhân: 0979855956

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trình tự thực hiện

Bước 1Gia đình có viên chức và lao động hợp đồng qua đời nộp bản sao giấy chứng tử; bản sao biên bản tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm hiện trường (nếu có)…

 Bước 2:

- Phòng Tổ chức - Chính trị chức cập nhật sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm viên chức, lao động hợp đồng chết; làm công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần cho gia đình của viên chức, lao động hợp đồng;

- Tập hợp hồ sơ kèm các quyết định có liên quan và sổ bảo hiểm xã hội nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh duyệt, khoá thời gian công tác để giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần cho gia đình của viên chức, lao động hợp đồng.

Bước 3: 

- Phòng Tổ chức - Chính trị nhận hồ sơ tử tuất tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; hướng dẫn gia đình của viên chức, lao động hợp đồng làm thủ tục nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Thành phần hồ sơ

 Theo hướng dẫn của chuyên viên phòng Tổ chức - Chính trị.( theo điều 21 BHXH Việt Nam năm 2014)

Số lượng bộ hồ sơ

- 01 bộ

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Luật Viên chức năm 2010.

3. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

4. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.

5. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.