Quy trình rút hồ sơ sinh viên
 

Quy trình thủ tục hành chính về rút hồ sơ sinh viên

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà A, Trường Đại học Tân Trào. Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày lễ, tết)

Thời hạn giải quyết

 Thực hiện ngay trong ngày có đề nghị của sinh viên.

Trình tự thực hiện

I. Đối với người học đã tốt nghiệp

 Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên để rút hồ sơ.

II. Đối với người học thôi học

Bước 1:  Viết đơn xin rút hồ sơ (theo Mẫu số 1).

Bước 2: Phòng Quản lý sinh viên đối chiếu quyết định cho thôi học của Nhà trường  và giải quyết cho rút hồ sơ.

Ghi chú: Nếu nhờ rút hồ sơ thì phải có Giấy uỷ quyền của người có hồ sơ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung uỷ quyền kèm theo chứng minh thư của người được ủy quyền.

Thành phần hồ sơ

- Đối với người xin thôi học: Đơn xin rút hồ sơ.

- Trường hợp ủy quyền: Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương + Chứng minh thư của người được ủy quyền để ghi thông tin xác minh.

Số lượng bộ hồ sơ

Số lượng bộ: 01 bộ.

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT Ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng công nghệ thông tin ở các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 25/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào đạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy.

Yêu cầu điều kiện

1. Đối với người học đã tốt nghiệp

- Có tên trong Quyết định công nhận tốt nghiệp;

- Đã thanh toán đầy đủ các khoản kinh phí và tài sản mượn của nhà trường.

2. Đối với người học thôi học

- Có tên trong Quyết định cho thôi học của Nhà trường;

- Đã thanh toán đầy đủ các khoản kinh phí và tài sản mượn của nhà trường.

File đính kèm   Mẫu số 01