Quy trình thủ tục hành chính về việc vào ở Khu nội trú
 

Quy trình thủ tục hành chính về việc vào ở Khu nội trú

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên

Địa chỉ: Phòng 103, Nhà K, Trường Đại học Tân Trào. Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể các ngày lễ, tết)

Thời hạn giải quyết

 Giải quyết trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sinh viên nhận mẫu đơn, ghi thông tin cá nhân và nộp tại Phòng trực Bộ phận Quản lý Khu nội trú;

Bước 2: Sinh viên làm hợp đồng vào Khu nội trú theo mẫu;

Bước 3: Lãnh đạo Phòng Quản lý sinh  viên duyệt và bố trí sắp xếp phòng ở.

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin vào ở Khu nội trú; Hợp đồng vào ở Khu nội trú(do Phòng Quản lý Sinh viên cấp);

- Bản photo Giấy chứng minh nhân dân.

Số lượng bộ hồ sơ

Số lượng bộ: 01

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

- Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 27/2011/TB-BGDĐT  ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào đạo ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy.

Yêu cầu điều kiện

Là học sinh, sinh viên đang học tập tại trường. Trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của Khu nội trú thì phải xét theo đối tượng ưu tiên (theo điều 4 Quy chế công tác HSSV nội trú)