Quy trình xét, công nhận bài báo khoa học
 

Quy trình xét, công nhận bài báo khoa học

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng QLKH & HTQT, Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính

Thời hạn giải quyết

Theo từng quý trong năm

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cá nhân nộp hồ sơ bài báo về phòng QLKH và HTQT trước ngày 30/6 hàng năm.

Bước 2: Phòng QLKH & HTQT tổng hợp, tính giờ NCKH, đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo quy định) cho các cá nhân.

Thành phần hồ sơ

* Hồ sơ gồm: Bản copy bài báo, bìa, mục lục tạp chí.

Số lượng bộ hồ sơ

02 bản

Lệ phí

 Không

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 1836/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Tân Trào

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm