Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp
 

Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 - 17g00

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp

Trình tự thực hiện

Người học đến liên hệ nhận văn bằng chứng chỉ theo các đơn vị sau:

- Bảng điểm: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, ĐT: 0273.892.567

- Hồ sơ học sinh - sinh viên: Phòng Quản lý sinh viên, ĐT: 0273...

- Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Chứng nhận Công tác Đội, Chứng chỉ dinh dưỡng: Phòng Đào tạo, ĐT: 0273.892.012.

Chú ý: Mọi thắc mắc liên hệ qua các số điện thoại của từng đơn vị trong giờ hành chính. Người học phải hoàn thành mọi thủ tục thanh toán với Nhà trường mới được nhận hồ sơ HSSV, Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Thành phần hồ sơ

 

Số lượng bộ hồ sơ

 

Lệ phí

 

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 25/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Quy định về tổ chức, bộ máy của Trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

1. Đối với Trường Đại học Tân Trào

- Xét điều kiện được dự thi tốt nghiệp, tham mưu ra Quyết định công nhận tốt nghiệp (Phòng Khảo thí - ĐBCL).

- Lập hồ sơ xin cấp phôi bằng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Đào tạo).

- Hoàn thiện thủ tục, giấy thanh toán ra trường (Phòng Quản lý sinh viên).

- Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp (Phòng Quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo).

2. Đối với Người học

Quy định các giấy tờ mang theo khi nhận bằng như sau:

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên.

- Hoàn thiện Giấy thanh toán ra trường.

Trường hợp người khác đến nhận thay phải có Giấy uỷ quyền của người được cấp bằng và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung uỷ quyền ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người học và người được uỷ quyền kèm theo   CMND của người được uỷ quyền. (Quy định tại Điều 4, thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ).

Sau ngày tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ được cấp phát vào tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật).