Thư gửi Cán bộ viên chức và Người lao động Trường Đại học Tân Trào (new)
 
Ngày 08/4/2020, Hiệu trưởng Trường ĐHTT đã có thư gửi toàn thể CBVC, NLĐ để thông tin rõ hơn về nguyên tắc, lý do Nhà trường điều chỉnh Quy chế CTNB thực hiện trong năm 2020 và kêu gọi sự đoàn kết vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Sau 2 ngày, đã có trên 270 lượt đọc tin và như thế hy vọng đa số đã nắm được thông tin, hiểu được cách thức quản trị của Nhà trường để vượt qua khó khăn có thể xảy ra trong thời gian tới, do ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh Covid-19 đang tác động xấu đến toàn xã hội (có thể tham khảo thêm ở một số trường đại học lớn - cắt giảm thu nhập chứ không chỉ phụ cấp ưu đãi: https://thanhnien.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-phai-giam-no-luong-giang-vien-vi-dich-covid-19-1206509.html ).

Vì thế tôi rút bức thư xuống và triển khai những nhiệm vụ quan trọng hơn trong thời gian tới. Đề nghị toàn thể CBVC và NLĐ tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

(1) Tiếp tục chấp hành và thực hiện đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Tuyên Quang và Trường ĐHTT về phòng chống dịch Covid-19. Bằng khả năng của mình tham gia hỗ trợ phòng chống dịch cùng với cộng đồng.

(2) Phòng Đào tạo chủ trì, các phòng KT&KĐCLGD, Thanh tra - Pháp chế, Kế hoạch-Tài vụ phối hợp xây dựng kịch bản ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo từng giai đoạn để tổ chức thực hiện. Các giảng viên cần chuẩn bị tốt nội dung, bài dạy theo chương trình môn học đã được phân công khi Nhà trường triển khai dạy học online theo Phần mềm do Bộ môn CNTT Trường ĐHTT xây dựng. Đảm bảo giảng dạy có trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả. Toàn thể CBVC và NLĐ đảm nhiệm từng công việc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tại vị trí việc làm được giao.

(3) Chuẩn bị các phương án tham gia cùng với Phòng Đào tạo, Trung tâm BD&PTNN, Trung tâm TH-NN, tuyển sinh trình độ đại học chính quy, liên thông, VLVH, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, … của từng đơn vị khoa, bộ môn cho các ngành nghề đã mở. Đảm bảo đủ chỉ tiêu đã xác định.

(4) Trung tâm Thực nghiệm-Thực hành và Chuyển giao KHCN, tiếp tục mở rộng và tăng cường năng lực sản xuất các giống cây trồng công nghệ cao cung cấp cho các đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang, tăng nguồn thu và đảm bảo lộ trình tự chủ.

(5) Tiếp tục rà soát, cải tiến chất lượng mọi hoạt động theo quy trình của công tác đảm bảo chất lượng, xây dựng thống nhất chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo đã công bố và chuẩn bị đánh giá ngoài cho các chương trình đã có kế hoạch.

(6) Tham gia hỗ trợ và duy trì hoạt động của Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE) trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Một đơn vị mới hoạt động, tự chủ hoàn toàn trong Trường ĐHTT.

Chúc toàn thể CBVC, NLĐ Trường ĐHTT bình an, đoàn kết và đồng hành cùng nhà trường vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển.

                                                                                                                             PGS. TS. Nguyễn Bá Đức