Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần III, năm 2019
 
Sau thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I – năm 2015 và lần thứ II – năm 2017, Hội thi lần thứ III đã chính thức trở lại với sân chơi sinh viên vào ngày 25/3/2019 đến 19-5-2019. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng rãi trong sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III do Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức

Hội thi được tổ chức nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN trong trường học, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cũng như vận dụng kiến thức đó vào học tập, công tác, cuộc sống, rèn luyện bản thân.

Đây là sân chơi kiến thức về các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đầu tiên sử dụng hình thức đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet.

Tại Hội thi năm nay, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Tân Trào đã tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia thi đấu. Kết quả tính đến ngày 22/4/ 2019 đã có 2541 lượt ĐVTN trường Đại học Tân Trào tham gia vòng thi tuần bảng cá nhân trong nước. Kết thúc ngày 22/4 đã có 38/67 đơn vị đủ điều kiện thành lập đội tuyển tham gia vòng thi cụm của hội thi, trong đó có đội tuyển của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Một số hình ảnh của ĐVTN trường Đại học Tân Trào tham gia Hội thi:

Dương Thị Kim Sáng - CLB Truyền thông