Ra quân thực hiện Công trình thanh niên ''Cải tạo và chăm sóc Vườn hoa Thanh niên''
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn- Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2018 – 2019, ngày 17/5/2019, Đoàn Than niên - Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức ra quân thực hiện thực hiện công trình thanh niên “Cải tạo và chăm sóc vườn hoa thanh niên”. Hoạt động đã thu hút hơn 40 đoàn viên, sinh viên đại diện cho các đơn vị trực thuộc tham gia.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần tạo thành phong trào rộng khắp trong các chi đoàn – hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường, góp phần xây dựng hoạt động Đoàn – Hội phát triển vững mạnh. Bên cạnh đó, hoạt ddoognj cũng đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn – Hội, trách nhiệm của mỗi đoàn viên sinh viên trong công tác xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp và thân thiện – thanh niên, sinh viên tích cực, tạo hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong các phong trào của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Hội Sinh viên