GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
 
Là một tổ chức chính trị trị - xã hội của thanh niên có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong trường. Đoàn thanh niên trường Đại học Tân Trào qua mọi thời kỳ đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Đoàn thanh niên cũng như đối với quá trình xây dựng Nhà trường về mọi mặt.

1. Quá trình xây dựng và trưởng thành:

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đoàn trường Đại học Tân Trào trong những năm qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường và Đoàn cấp trên, gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Ban Giám hiệu và nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên các đơn vị, phòng, khoa, bộ môn trong trường. Những thành tích mà Đoàn trường có được còn gắn liền với công lao của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên từng học tập, công tác tại trường.

Đoàn Trường Đại học Tân Trào tiền thân là Đoàn trường Sơ cấp Sư Phạm Tuyên Quang được thành lập từ năm 1959. Trải qua nhiều năm theo quá trình phát triển, đoàn trường đã nhiều lần thay đổi tên gọi: đoàn trường Trung học sư phạm Tuyên Quang; đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang; đoàn trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Đến ngày 14/8/2013 trường Cao đẳng Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1404/QĐ-CP đổi tên thành trường Đại học Tân Trào và Đoàn trường cũng mang tên như vậy.

2. Chức năng:

- Tham mưu cho Đảng ủy về nhiệm vụ chính trị của đoàn viên, thanh niên trong trường.

- Giáo dục chính trị tư tưởng và đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên trong nhà trường;

- Đoàn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào của nhà trường (văn nghệ, thể thao, tình nguyện, tự quản…).

- Hoạt động nghiệp vụ xây dựng Đoàn;

- Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng;

- Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

3. Nhiệm vụ:

Tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong trường. Thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn, các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao phó.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ đoàn, các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao phó, Đoàn Trường Đại học Tân Trào còn thực hiện những nhiệm vụ do Đảng uỷ nhà trường chỉ đạo với mục tiêu xây dựng trường Đại học Tân Trào thành trường trọng điểm trong khối các trường chuyên nghiệp trong tỉnh và trong toàn khu vực.

4. Cơ cấu tổ chức:

Đoàn Trường Đại học Tân Trào được cấu thành bởi 01 Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên và 05 Liên chi đoàn Khoa với 46 chi đoàn( 2.270 đoàn viên).

* Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên:

- Bí thư chi đoàn: Đ/c Trịnh Phi Hiệp

- Số lượng đoàn viên: 100

* Liên chi đoàn khoa Tự nhiên - KT - CN:

- Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c Trịnh Phi Hiệp

- Số lượng chi đoàn: 5

- Số lượng đoàn viên: 118

* Liên chi đoàn khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

- Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp

- Số lượng chi đoàn: 8

- Số lượng đoàn viên: 364

* Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học:

- Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c Hoàn Thị Thu Hiền

- Số lượng chi đoàn: 16

- Số lượng đoàn viên: 933

* Liên chi đoàn khoa Giáo dục Mầm non:

- Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c Ninh Thị Bạch Diệp

- Số lượng chi đoàn: 11

- Số lượng đoàn viên: 671

* Liên chi đoàn khoa Nông lâm – Ngư nghiệp, Kinh tế - QRKD và Tiếng Anh:

- Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c Phạm Thị Kiều Trang

- Số lượng chi đoàn: 6

- Số lượng đoàn viên: 184

Để các hoạt động của đoàn trường diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất, Ban chấp hành Đoàn trường đã thành lập các ban: (8 ban)

- Ban kiểm tra;

- Ban thi đua khen thưởng;

- Ban công tác xây dựng, phát triển Đảng;

- Ban công tác văn phòng;

- Ban văn nghệ;

- Ban thể thao;

- Ban công tác qũy;

- Ban lao động vệ sinh.

Các Ban này sẽ trực tiếp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đoàn trường về nhiệm vụ được phân công.

5. Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 – 2017:

 

01 Trịnh Phi Hiệp
Chức vụ: Bí thư 
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Vật lý
Đơn vị trực thuộc: Phòng Đào tạo
02 Hoàng Thị Thu Hiền
Chức vụ: Phó Bí thư
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Ngữ văn
Đơn vị trực thuộc: Phòng Đào tạo
03 Ninh Thị Bạch Diệp
Chức vụ: UV BTV
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Sinh học
Đơn vị trực thuộc: Phòng Khảo thí - ĐBCL&TTGD
 
04 Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: UV BTV
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Thể dục Thể thao
Đơn vị trực thuộc: Trung tâm TDTT
 
05 Đỗ Hải Yến
Chức vụ: UV BTV
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp
Đơn vị trực thuộc: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế
 
06 Nguyễn Thị Bích Hợp
Chức vụ: UV BCH
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Ngữ văn
Đơn vị trực thuộc: Phòng Đào tạo
 
07 Đặng Trần Hùng 
Chức vụ: UV BCH
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân CNTT
Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
 
08 Hà Thị Thuỳ Linh
Chức vụ: UV BCH
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ LL&PP DH âm nhạc
Đơn vị trực thuộc: Tổ bộ môn Nghệ thuật
 
09 Phạm Thị Kiều Trang
Chức vụ:  UV BCH
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế
Đơn vị trực thuộc: Phòng Đào tạo
 
10 Đán Văn Hài
Chức vụ: UV BCH
Cao đẳng Tiểu học A K9
 
11 Đinh Khánh Ngọc
Chức vụ: UV BCH
Cao đẳng Mầm non A K7
 
12 Vũ Thị Thuỳ Trang
Chức vụ: UV BCH
Cao đẳng Tiểu học A K10
 
13 Dương Minh Hải
Chức vụ: UV BCH
Cao đẳng Toán - Lý K21
 
14 Lục Thị Thu Hằng
Chức vụ: UV BCH
Cao đẳng Quản lý Văn hoá K2
 
15 Triệu Thị Mai
Chức vụ: UV BCH
Cao đẳng Kế toán K1
 

6. Liên hệ:

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Tầng 2 Nhà C - Trường Đại học Tân Trào

ĐT: 0273.890.392; Email: doandaihoctantrao@gmail.com.

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH