Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm