Tập huấn cán bộ chủ chốt năm học 2017 - 2018
 
Ngày 12/4/2018 tại Phòng 304 nhà C, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội chủ chốt năm học 2017 - 2018

Hơn 50 cán bộ Hội chủ chốt của 4 Liên chi Hội trực thuộc và 8 Câu lạc bộ tham dự tập huấn với các nội dung như: Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh viên, những xu thế của giới trẻ hiện nay, tác động, thách thức và cơ hội đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Một số vấn đề về công tác tổ chức của Hội Sinh viên Việt Nam; triển khai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi; Phong trào “Sinh viên 5 tốt” một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện; hướng dẫn triển khai công tác quản lý Hội viên.

Cuối buổi tập huấn, các cán bộ Hội được chia về các tổ thảo luận, lấy ý kiến về các hoạt động của Hội, thực hành lập kế hoạch hoạt động theo từng chủ điểm và theo năm học. Đây là một trong chuỗi những hoạt động rất bổ ích và thiết thực đối với các cán bộ Hội Sinh viên. Chương trình tập huấn cũng là cơ hội để các cán bộ Hội đưa ra những đề xuất, tham luận hay những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ  của Hội.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, tạo nên sự chuyển biến và khí thế mới trong công tác Hội của Nhà trường trong thời gian tới.

Giảng viên tập huấn cho cán bộ chủ chốt của các liên chi đoàn

Thảo luận sôi nổi sau buổi tập huấn

Tin và ảnh: Sấn Ngọc Ánh – CLB Truyền thông