THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn ứng viên tham dự lớp học tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia giáo dục tại Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích
 
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo tổ chức tuyển chọn, đào tạo tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia giáo dục tại Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích trong năm học 2015-2016

Triển khai thực hiện các Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đã ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la, Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích, Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo tổ chức tuyển chọn, đào tạo tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia giáo dục tại Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích trong năm học 2015-2016.

1. Đối tượng và chuyên ngành giảng dạy

  - Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn các chuyên ngành: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Y tế, Tin học, Điện, Điện tử, Cơ khí, Vẽ kỹ thuật, Kinh tế, Quản lý xí nghiệp, Xây dựng, Tâm lý giáo dục, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Tiếng Anh;

- Đối với sinh viên mới tốt nghiệp ra trường phải có kết quả học tập đạt loại khá trở lên;

- Có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành của Bộ Y tế đối với người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trong độ tuổi đi làm chuyên gia giáo dục theo quy định của nước đối tác.

2. Yêu cầu về ngoại ngữ

- Những người đã biết tiếng Bồ Đào Nha được kiểm tra để đánh giá trình độ và sắp xếp vào lớp học phù hợp;

- Những người chưa biết tiếng Bồ Đào Nha sẽ được đào tạo cho đến khi đủ điều kiện ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài (tổng thời gian đào tạo không quá 18 tháng).         

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của chuyên gia

3.1. Quyền lợi

Được nhận lương và các chế độ chính sách khác do phía Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích chi trả theo Nghị định thư đã ký giữa Bộ Giáo dục hai nước.

3.2. Nghĩa vụ

- Thực hiện đầy đủ qui định của lớp học trong thời gian học tiếng Bồ Đào Nha tại Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài.

- Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian làm việc tại nước ngoài.

4. Hồ sơ đăng ký tham dự lớp học

- Đơn đăng ký dự tuyển đi làm chuyên gia giáo dục (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

- Công văn của cơ quan công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển (đối với người có cơ quan công tác);

- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ.

5. Thời hạn nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi đến Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài - Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/12/2013 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện, thời gian nhận được tính theo dấu bưu điện).

(Địa chỉ liên hệ: 14 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Thùy Dương, Email: duongnt@vied.vn; Điện thoại: (04) 3933 4878, (04) 3825 2944).

6. Thời gian khai giảng lớp học tiếng Bồ Đào Nha

- Khai giảng lớp học: dự kiến tháng 01 năm 2014. Lịch học cụ thể được đăng tải tại websites: www.cepece.edu.vn.

- Thời gian học: Các ngày trong tuần.

            Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo để các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tuyển chọn và giới thiệu cán bộ phù hợp đăng ký dự tuyển.

                                           

                           

 

Nơi nhận:                                  

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Trần Quang Quý (để b/c);

- Các ĐH, các trường ĐH,CĐ,THCN;                                   

- Các Sở GD&ĐT;

- Báo Giáo dục và Thời đại;

- Các websites: www.moet.edu.vn,

 www.vied.vn, www.cepece.edu.vn;

- Lưu: VT, TTCG.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vang

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT