Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học
 
Hội thảo khoa học "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong Nhà trường Sư phạm" do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Tân Trào phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 15/01/2016, tại Hội trường B1, nhà B, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy Hà Nội).

Hội thảo hướng tới mục tiêu nhận diện những xu hướng mới trong nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trên thế giới, thực trạng dạy học ở các trường sư phạm Việt Nam, từ đó đặt ra những giải pháp đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn phù hợp với yêu cầu mới của xã hội.

Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau:

1. Giới thiệu những khuynh hướng lý thuyết văn học, văn hóa, ngôn ngữ, sư phạm mới và khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. 

2. Nhận thức lại triết lý, đặc trưng dạy học Ngữ văn trong bối cảnh hệ hình tư duy của nhân loại và thực tiễn của đời sống đang đặt ra những vấn đề mới. 

3. Thảo luận về:

- Những vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ, văn học, phương pháp dạy học ngữ văn... đang cần những kiến giải mới.

- Đổi mới mục tiêu và chương trình đào tạo giáo viên Ngữ Văn hướng đến mục tiêu phát triển các năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; gia tăng tính đối thoại, tính can dự, tính nhân văn, tính giáo dục của chương trình.

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò của người học, gia tăng thời lượng, phương thức thực hành...

- Đổi mới đánh giá theo hướng chú trọng năng lực tổng hợp của sinh viên (sự am hiểu kiến thức, khả năng tư duy, năng lực sư phạm...)

- Đổi mới nội dung và hình thức thực hành, thực tập sư phạm theo hướng trang bị cho sinh viên các kĩ năng mềm; gia tăng sự liên kết giữa trường sư phạm và các trường phổ thông, các hoạt động giáo dục của cộng đồng.

- Đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên Ngữ Văn cho các trường phổ thông.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và những người quan tâm tới vấn đề "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong Nhà trường Sư phạm" tới tham dự và đóng góp ý kiến.