Thông báo nhập học hệ Cao đẳng liên thông VLVH năm 2015
 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

Thời gian:  8 giờ, ngày  18/12/2015

Địa điểm : Hội trường lớn Trường Đại học Tân Trào 

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC

Hồ sơ nhập học gồm có:

1. Giấy triệu tập trúng tuyển (bản chính);

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm (Kèm theo bản chính để đối chiếu);

3. Bản sao công chứng bảng điểm trung cấp Sư phạm( kèm theo bản chính để đối chiếu)

4. Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

5. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên(nếu có, kèm theo bản chính để đối chiếu);

* Chú ý: Ngày 19, 20 tháng 12/2015 các học viên học tập theo thời khóa biểu.