LỊCH HỌC KỲ 2 LỚP K54E - LUẬT HỌC
 

LỊCH HỌC KỲ 2 LỚP K54E - LUẬT HỌC

(TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO PHỐI HỢP CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH )

 

I. THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II

 

TT

Tên học phần

Số tiết

Thời gian lên lớp

Đơn vị, Khoa đảm nhiệm

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin II

75

N10 – 13/5 + 16 - 18/5/2014

ĐH Tân Trào

2

Anh văn II ( 2 nhóm)

45

N23/05-S26/05/2014

ĐH Tân Trào

3

Tiến trình lịch sử Việt nam

45

N30/05-S02/6/2014

Khoa Sử

4

Xã hội học đại cương

45

N06/6-S9/6/2014

Khoa Sử

5

Lý luận chung về NN và PL 1

60

N13/06-S17/06/2014

Thầy Đại

6

Luật Hiến pháp 2

45

N20/06-S23/06/2014

Thầy Liêm

 

Thi học kỳ

 

19 – 20/7/2014

 

 

            - Thời gian học:  - Buổi sáng (S): Học 5 tiết, từ 7h00

                                          - Buổi chiều (C): Học 4 tiết, từ 14h00

 

II. LỊCH THI HỌC KỲ II                                                                         

TT

Tên học phần

Thời gian thi

(phút)

Ngày thi

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin II

120

S19/7/2014

(7h00 – 9h00)

2

Anh văn II 

90

S19/7/2014

(9h15 – 10h45)

3

Tiến trình lịch sử Việt nam

90

C19/7/2014

(14h00 – 15h30)

4

Xã hội học đại cương

90

S20/7/72014

(7h00 – 9h00)

5

Lý luận chung về NN và PL 1

120

S20/7/72014

(9h15 – 11h15)

6

Luật Hiến pháp 2

90

C 20/7/72014

(14h00 – 16h00)

 

PHÒNG ĐÀO TẠO