Công tác chuẩn bị cho kiểm định giáo dục Trường Đại học Tân Trào
 
Kiểm định chất lượng là yếu tố quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học. Ý thức được tầm quan trọng đó, từ tháng 01/2019 đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị cho kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

Trải qua quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tân Trào hiện là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học trọng điểm của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Luôn trong tâm thế phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục có thứ hạng cao, Trường Đại học Tân Trào cố gắng không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng trong nước và khu vực.

Trong số các hoạt động thiết thực để đẩy mạnh và từng bước thực hiện nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Tân Trào đã xúc tiến các hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ một cách nghiêm ngặt để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài nhằm kịp thời điều chỉnh và nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển đội ngũ, gắn kết doanh nghiệp và cộng đồng.

Từ tháng 01/2019 đến nay, Nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá và thành lập 8 nhóm chuyên trách để thu thập thông tin và minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá. Tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kiểm định chất lượng giáo dục đã được Nhà trường hoàn tất.

Dự kiến, ngày 17/9/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành Khảo sát Sơ bộ chuẩn bị cho đợt Kiểm định chính thức Trường Đại học Tân Trào theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm định chất lượng giáo dục thành công sẽ góp phần giúp cho Trường Đại học Tân Trào khẳng định thương hiệu, uy tín cũng như chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trước các bên liên quan và toàn xã hội.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào tích cực chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục 

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông tin Tuyển sinh - Đào tạo

Hội nghị - Hội thảo