Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019
 
Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Đại học Tân Trào; là dịp để đoàn viên thanh niên toàn trường tập trung trí tuệ, đoàn kết để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn mới có đủ năng lực để giúp Chi đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện.

Được sự hướng dẫn của Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành các Liên chi Đoàn, đến nay, các Chi đoàn đã tổ chức thành công Đại hội cấp Chi đoàn một cách thiết thực, hiệu quả và đúng thời gian.

Đại hội Chi đoàn là dịp để BCH Chi đoàn nhìn nhận, đánh giá lại những mặt đạt được và các điểm còn hạn chế của nhiệm kỳ 2017 - 2018, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2018 - 2019. Và quan trọng hơn hết là các Chi đoàn đã sáng suốt bầu ra BCH nhiệm kỳ 2018 – 2019 với số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, tập trung. Đến nay, 100% các Chi đoàn đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2019 và đang chuẩn bị hồ sơ gửi về Đoàn trường, để chuẩn Y Ban Chấp hành Chi đoàn.

Với khí thế tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2019-2022; Tuổi trẻ nhà trường có quyền kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những hoạt động và thành tích nổi bật của công tác Đoàn của nhà trường.

Một số hình ảnh Đại hội Chi đoàn:

Đại hội chi đoàn ĐH Sư phạm toán K1

Đại hội chi đoàn ĐH quản trị du lịch & Lữ hành K2

Đại hội chi đoàn ĐH Quản trị du lịch & Lữ hành K1

 

Nguyễn Thị Thùy - Đoàn Thanh niên ĐHTT