Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối các trường chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2018
 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 08/01/2019 tại Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 khối các Trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Tuyên Quang.

Khối thi đua bao gồm 04 trường: Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng Nghề - Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật, trường Trung cấp Y tế.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo 4 đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên và thường trực bộ phận thi đua khen thưởng của các trường.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của UBND tỉnh, Sở y tế Tuyên Quang và sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, 4 trường trong khối đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực: Trong năm 2018, do khó khăn chung trong công tác tuyển sinh nên hầu hết các trường chưa hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy, tuy nhiên công tác bồi dưỡng ngắn hạn, liên kết đào tạo được đẩy mạnh (trường Đại học Tân Trào bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho trên 7000 học viên, trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật đào đạo và cấp chứng chỉ lái xe ô tô, mô tô cho trên 8000 học viên).

Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao khoa học công nghệ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Trong năm 2018, Trường Đại học Tân Trào đã triển khai và nghiệm thu 02 đề tài cấp nhà nước, 28 đề tài cấp cơ sở, 243 bài báo khoa học và 23 sáng kiến kinh nghiệm; Trường cao đẳng Nghề-Kỹ thuật-Công nghệ thực hiện 5 đề tài cấp cơ sở, 2 sáng kiến kinh nghiệm; Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật thực hiện 2 đề tài cấp cơ sở và 3 sáng kiến kinh nghiệm. Đặc biệt Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học, thực hiện dự án sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, cung cấp giống cho các đơn vị, cá nhân trong tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận, mở rộng thị trường sản xuất đối với giống cây bạch đàn, mía mô...Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường: Trường Đại học Tân Trào đã ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều trường đại học trong khối ASEAN, cử 49 sinh viên đi thực tập tại nước ngoài và tiếp nhận gần 100 sinh viên nước ngoài đến thực tập và giao lưu văn hóa. Trường Cao đẳng Nghề-Kỹ thuật-Công nghệ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 10 sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào.

Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh trong các nhà trường đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đoàn thể cấp trên, hoạt động theo đúng quy chế, thực hiện tốt các phong trào thi đua, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên, người lao động. Trong năm các trường đều hỗ trợ tổ chức cho cán bộ giảng viên đi giao lưu học tập kinh nghiệm, khám sức khỏe định kỳ, cuối năm các trường có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên, người lao động từ 3-5 triệu đồng, chi trả thừa giờ từ 200-900 triệu đồng...Trong năm 2018, các trường đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, ủng hộ tháng hành động vì người cao tuổi, quỹ trẻ thơ, quỹ khuyến học, quỹ phòng chống thiên tai...

Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019:

50% đảng bộ (chi bộ) đạt trong sạch, vững mạnh

Công đoàn đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh

Đoàn thanh niên đạt Đoàn cơ sở vững mạnh

Hội Cựu chiến binh đạt vững mạnh

Tập thể nhà trường đạt "Tập thể lao động xuất sắc"

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên.

Tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống.

Đại diện lãnh đạo trường, công đoàn, đoàn thanh niên và đơn vị phụ trách thi đua khen thưởng của 4 đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị đã thống nhất bàn giao nhiệm vụ thường trực khối thi đua năm 2019 cho Trường Cao đẳng Nghề-Kỹ thuật-Công nghệ.

Trao cờ thi đua cho đơn vị thường trực khối thi đua năm 2019

Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, phát triển và hội nhập, khối thi đua các trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công Đoàn Trường ĐHTT