Hiến máu cứu người - Trao đời sư sống
 

Thực hiện chương trình Đông – Xuân tình nguyện. Trong buổi sáng ngày 28/12/2018, CLB Giọt hồng nhân ái thuộc Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại Học Tân trào đã tham gia hỗ trợ hiến máu tại công ty điện lực Tuyên Quang. Dù là thời tiết mưa lạnh khiến cho các tình nguyện viên (TNV) di chuyển khó khó khăn. Nhưng cũng không thể ngăn được sự nhiệt huyết của các TNV. Mọi người đã có mặt ở địa điểm diễn ra ngày hội hiến máu. Tất cả các tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ bằng tất sự nhiệt huyết của mình, rất nhiều TNV tham gia hiến máu tại đây. Kết thúc ngày hội đã thu được 80 đơn vị máu. Số lượng máu thu về đã góp được một phần cung cấp cho những bệnh nhân đang cần máu. Qua ngày hội đã giúp cho các TNV của CLB học hỏi được thêm rất nhiều các kỹ năng khi tham gia hỗ trợ hiến máu cũng nhưng biết thêm rất nhiều các kiến thức về hiến máu tình nguyện.

 " HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - Ở TRONG MỖI TRÁI TIM CHÚNG TA"

Mạnh Linh - CLB Giọt hồng nhân ái