Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
 
Ngày 20 và 21/06/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Tân Trào đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018 - 2019 đối với tiểu ban Khoa học Xã hội, tiểu ban Khoa học Tự nhiên và tiểu ban Kinh tế & Quản trị kinh doanh do các giảng viên trong nhà trường làm chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019 

Tại Hội nghị nghiệm thu, tiểu ban Khoa học Xã hội có 22 đề tài nghiền cứu, Hội đồng khoa học gồm có: Trưởng Tiểu ban - TS. Trần Thị Lệ Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thư ký - ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, Phòng Quản lý Khoa học và HTQT và các uỷ viên - TS.  Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Th.S Hoàng Thị Thu Dung, Phó Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch, ThS. Trần Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý sinh viên.

Tiểu ban Khoa học Tự nhiên 12  đề tài nghiên cứu, Hội đồng khóa học gồm có: Trưởng Tiểu ban - TS. Nguyễn Khải Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thư ký - TS. Trần Đức Đại, Phòng Quản lý Khoa học và  HTQT và các uỷ viên - TS. Cao Tuấn Anh, Trưởng khoa Khoa học cơ bản,  TS. Trần Vũ Phương, Phó Trưởng phòng Đào tạo, ThS. Khổng Chí Nguyện, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và HTQT.

Tiểu ban Kinh tế & Quản trị kinh doanh có 2 đề tài nghiên cứu, Hội đồng khoa học gồm có: Trưởng Tiểu ban - TS. Phạm Thị Kiều Trang, Phó Trưởng Khoa Kinh tế & QTKD; Thư ký - ThS. Đỗ Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và  HTQT và  các uỷ viên: ThS. Bùi Mạnh Dũng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ, ThS. Đinh Thị Lan, Giảng viên Khoa Kinh tế và QTKD, ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Giảng viên Khoa Kinh tế và QTKD.

 

Hội đồng nghiệm thu làm việc nghiêm túc và khẩn trương 

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, theo các trưởng tiểu ban, các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay được đánh giá có hàm lượng nội dung khoa học mới, đi đúng và trúng với những vấn đề thực tiễn Trường Đại học Tân Trào nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung đang đặt ra.

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018 – 2019 dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 7/2019.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện