Trường Đại học Tân Trào hoàn thành nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi và coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
 
Sau 4 ngày (23 - 27/06/2019) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, gần 200 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào tham gia công tác phối hợp tổ chức thi và coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị công tác.

Năm nay, Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi và coi thi 21/36 điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đoàn cán bộ, giảng viên Đại học Tân Trào hoàn thành nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ 

Sáng ngày 27/06/2019, các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia trên cả nước đã hoàn thành bài thi cuối cùng, các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ thi quan trọng này.

 

Đoàn cán bộ, giảng viên Đại học Tân Trào hoàn thành nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Tam Nông - tỉnh Phú Thọ 

Có thể nói, nhờ có sự chủ động, phối hợp làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sự quán triệt nghiêm túc, triệt để của ban lãnh đạo nhà trường và tinh thần ý thức trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, đoàn công tác Trường Đại học Tân Trào đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo sự nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế góp phần vào sự thành công của kỳ thi.  

Tin - Ảnh:Trung tâm Thông Tin - Thư viện