Trường Đại học Tân Trào lựa chọn sinh viên đi thực tập tại Đại học Bắc Philippin
 
Căn cứ theo nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký giữa trường Đại học Tân Trào và trường Đại học Bắc Philippin, trải qua nhiều vòng phỏng vấn và tuyển chọn kỹ lưỡng, trường Đại học Tân Trào đã lựa chọn 10 sinh viên ưu tú có thành tích học tập xuất sắc và khả năng giao tiếp Tiếng anh lưu loát đi thực tập tại trường Đại học Bắc Philippin.

Đại học Bắc Philippines được thành lập năm 1906, là Đại học công lập có trụ sở tại Barangay Tamag, thành phố Vigan, tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Là Đại học công lập có lịch sử lâu đời, Đại học Bắc Philippines có bốn trụ sở đặt tại Sinait, Vigan, Quimmarayan, và Nalvo, Philippines.

Đại học BắcPhilippines có 16 đơn vị thành viên là: Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Mở, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học và Nghệ thuật, Trường Đại học Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Nghiên cứu về Tội phạm, Trường Đại học Mỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế, Trường Đại học Công tác Xã hội, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Công nghệ, Trường Thực hành – Thực nghiệm.

Đây thực sự là cơ hội để sinh viên Trường Đại học Tân Trào  tìm hiểu về con người và văn hoá của đất nước Philippin; trau dồi khả năng giao tiếp tiếng Anh,  tìm hiểu về hệ thống và phương pháp giáo dục tiên tiến, tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị giúp sinh viên nhà trường tích luỹ thêm nhiều kiến thức, kĩ năng sống, môi trường làm việc chuyên nghiệp, và phong cách làm việc khoa học.