Quy trình thủ tục tiếp nhận đoàn vào.
 

Quy trình, thủ tục tiếp nhận đoàn vào

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Quản lý KH và HTQT, trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Km 6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính

Thời hạn giải quyết

25 ngày trước khi đoàn vào

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các đơn vị muốn mời đoàn nước ngoài đến làm việc, phối hợp với Phòng QLKH & HTQT để lập hồ sơ đoàn vào.

Bước 2: Phòng Quản lý KH và HTQT tham mưu lập hộ sơ nộp các cơ quan quản lý cấp tỉnh theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ  gồm:

1. Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép mời đoàn vào

2. Bản sao các văn bản hoặc các giấy tờ của phía nước ngoài liên quan đến chuyến thăm và làm việc của đoàn: Hộ chiếu, kế hoạch làm việc…

3. Chương trình tiếp và làm việc với đoàn.

(Trường hợp văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra Tiếng Việt)

Số lượng bộ hồ sơ

03 bộ

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

QĐ số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Các yêu cầu điều kiện

 

File đính kèm