100% sinh viên khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Trào có việc làm ngay khi tốt nghiệp
 
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Trào thành lập từ năm 2011. Trải qua quá trình phát triển và lớn mạnh, đến nay khoa đã đào tạo được 3 khóa Cao đẳng kế toán, 100% sinh viên có việc làm và có thu nhập ổn định ngay khi tốt nghiệp.

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ đã xác định mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học là : “Đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động...”.

Nhiều năm nay, Trường Đại học Tân Trào được xem là nguồn cung ứng nhân lực dồi dào cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận. Nhận thức sâu sắc về việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong những năm qua, Trường Đại học Tân Trào đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo: cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, áp dụng sơ đồ tư duy, tăng cường hành, thực tập, tổ chức câu lạc bộ tuổi trẻ sáng tạo, chú trọng giáo dục cho sinh viên những kỹ năng mềm về giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ, tin học, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học..

Một tiết học của cô và trò khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Đặc biệt, các thầy cô giảng viên khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh luôn chú trọng việc học lý thuyết đi đôi với thực hành, quan tâm, hướng dẫn tận tình cho sinh viên về nghiệp vụ kế toán, quản lý kho quỹ, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm… để sinh viên sau khi ra trường tự tin phát triển nghề nghiệp. Đến nay, khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Trào đã đào tạo được 3 khóa Cao đẳng kế toán, 100% sinh viên sau khi ra trường được tuyển dụng vào các vị trí kế toán, kho quỹ, nhân viên kinh doanh, thu ngân… một số em tự thành lập doanh nghiệp để kinh doanh thu hút và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khác. Con số trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình tìm kiếm việc làm khó khăn như hiện nay.

Cô Nguyễn Thị Bắc – Trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Trào hướng dẫn sinh viên thực hành sổ sách kế toán và thực hành trên máy

Cô Nguyễn Thị Bắc – Trưởng khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Trào chia sẻ: Đào tạo được đội ngũ sinh viên vừa chủ động và bản lĩnh trong khi học cũng như đối mặt với vấn đề tìm việc làm rất khó. Tạo được mạng lưới cung-cầu nguồn nhân lực cũng không đơn giản. Chúng tôi đã kiên trì làm việc đó trong suốt nhiều năm qua và đã có thành công.

 Kết quả đạt được đã cho thấy nhà trường đã và đang đi đúng hướng trong việc đổi mới chương trình đào tạo vừa theo hướng chất lượng cao, vừa gắn với thực tiễn để qua đó cung ứng đúng nhân lực mà doanh nghiệp cần. Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tân Trào và bản thân các sinh viên, thương hiệu của nhà trường chắc chắn sẽ tạo được niềm tin của nhà tuyển dụng, ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm, thu nhập như mong muốn. 

 

 

TIn và ảnh: CLB truyền thông