Họp nghiệm thu định mức lao động năm học 2017 - 2018 của giảng viên Trường Đại học Tân Trào
 
Ngày 03/8/2018, PGS.TS Nguyễn Bá Đức chủ trì Họp nghiệm thu định mức lao động năm học 2017-2018 của giảng viên nhà trường.

Thời gian làm việc của giảng viên thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học. Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học là 1760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định, trong đó giảng viên phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường.

Kết thúc năm học 2017 - 2018, so với định mức giờ đã quy định, giảng viên của Trường Đại học Tân Trào đã giảng dạy vượt trên 16.000 giờ, và thiếu hơn 2.000 giờ.  Số giờ thiếu tập trung ở các bộ môn Lịch sử, Ngoại ngữ, Âm nhạc và Mỹ thuật, trong đó  Bộ môn Ngoại ngữ có số lượng giờ thiếu nhiều nhất 576,7 giờ.

Lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị tại buổi nghiệm thu

Một số bộ môn có số giờ dạy vượt định mức cao, như Bộ môn Giáo dục Mầm non vượt 3029,5 giờ; bộ môn Ngữ văn (Tiểu học và THCS) vượt trên 4.500 giờ; các bộ môn Toán, Tâm lý Giáo dục và Công tác xã hội đều vượt trên 2.100 giờ. Đặc biệt, năm 2017 - 2018 các bộ môn Kinh tế, Quản lý đất đai, Nông lâm nghiệp có tổng số giờ dạy vượt cao trên 1.500 giờ.

Trước thực tế như vậy, song song với công tác tuyển sinh, nhà trường đã có những phương án xử lý để hạn chế số giờ dạy vượt và số giờ thiếu. Trong đó, lãnh đạo trường đã tính toán để hợp đồng thỉnh giảng thêm đối với các bộ môn có số giờ vượt nhiều và đã tinh giảm biên chế ở một số bộ môn như Ngoại ngữ, Âm nhạc do trình độ đào tạo không đáp ứng; Đồng thời sắp xếp, phân công lại lao động và chuyên môn tại một số bộ môn trong năm học 2018 - 2019, đảm bảo số giờ dạy không vượt quá nhiều và không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

TIn và ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện