Trường Đại học Tân Trào tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS đợt 2 năm 2018
 
Thực hiện công văn số 838/UBND – KGVX ngày 3/4/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho Trường Đại học Tân Trào, nhà trường tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đợt 2 năm 2018 cho hơn 200 giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

Lớp Mầm non hạng III thu hút rất đông học viên 

Khóa học đợt 2 chia làm 3 lớp gồm: 01 lớp THCS hạng II, 01 lớp Tiểu học hạng III, 01 lớp Mầm non hạng III kéo dài trong thời gian từ 16/7 đến 26/8/2018 với các chuyên đề về kiến thức chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp, tìm hiểu thực tế.

Giảng viên đang giảng dạy tại lớp Mầm non hạng III

Thảo luận nhóm trong một tiết học 

Kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. Qua đây, học viên sẽ được trang bị kiến thức về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành, nâng cao năng lực chuyện môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; cập nhật xu thế phát triển giáo dục trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện