Thư cảm ơn của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào gửi Trạm trưởng và các chiến sĩ trạm Biên phòng Lũng Pô
 
Sau khi đón nhận Cờ Tổ quốc từ Cửa khẩu Lũng Pô huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do Đại úy Đào Văn Ninh – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Lũng Pô trao tặng Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã gửi thư cảm ơn đồng chí Đào Văn Ninh - Trạm trưởng và các chiến sĩ trạm Biên phòng Lũng Pô.

Tin và ảnh: Trung Tâm Thông tin - Thư viện