Tổ chức Cuộc thi' ''Tìm hiểu pháp luật trực tuyến'' năm 2018
 
Chiều ngày 10/9/2018, Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp phát động.

Thông qua việc tham gia cuộc thi, sinh viên được cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật ĐVTN, sinh viên trong toàn trường, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ II, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu sinh viên toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nguyễn Thị Thùy – Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên