Sinh viên Đại học Tân Trào tích cực tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội Thành Tuyên năm 2018
 
Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất sẽ diễn ra chính thức trong 04 ngày (từ ngày 20 đến ngày 23/9/2018) tại Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Sinh viên Đại học Tân Trào vinh dự được lựa chọn tham gia biểu diễn khai mạc lễ hội.

Cụ thể, chương trình Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Triển lãm, giới thiêu, trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hóa; Tọa đàm "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch"; Lễ hội Bia; Tuần Văn hóa - Du lịch vùng cao Na Hang; Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Yên Sơn; Liên hoan hát Then - đàn Tính; Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhân dân…

Sinh viên Đại học Tân Trào tích cực luyện tập

Căn cứ Văn bản số 561/SVHTTDL-QLVH ngày 04/09/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trưng tập sinh viên tham gia Chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã và đang tập luyện tích cực để chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội. Dự kiến thời gian và địa điểm biểu diễn 20h ngày 21/9/2018 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Hiện nay, UBND tỉnh Tuyên Quang và các sở, ban, ngành cùng các địa phương đang hoàn thiện công tác chuẩn bị để Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 thực sự là “điểm nhấn” trong việc quảng bá du lịch Tuyên Quang đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế./

 

Tin và ảnh: Thu Hiền CLB Truyền thông