Danh sách HSSV được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm