Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài nghiên cứu khoa học “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”
 
Sáng ngày 15/11/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào đã báo cáo thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”.

Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Đỗ Hồng Thanh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu 

Đề tài nghiên cứu gồm 4 nội dung chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình đào tạo ở trường đại học đáp ứng yêu cầu xã hội.

Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS.

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp phát triển chương trình giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội.

Nội dung 4: Thực nghiệm một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS tại Trường Đại học Tân Trào.

TS. Nguyễn Khải Hoàn tại buổi nghiệm thu 

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao về những kết quả mà đề tài đã đạt được. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị thực tiễn cao; Đề tài đã khảo sát, đánh giá được thực trạng phát triển chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS đáp ứng yêu cầu xã hội hiện nay; các nhóm giải pháp mang tính thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn và đòi hỏi của việc pháp phát triển chương trình giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội; Cũng trong buổi đánh giá, nghiệm thu, Hội đồng khoa học đã đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để đề tài hoàn thiện hơn.

Hội đồng khoa học nhận xét và đánh giá đề tài tại buổi nghiệm thu 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, buổi nghiệm thu đã kết thúc tốt đẹp, kết quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội” do TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào làm chủ nhiệm xếp loại Khá.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện