"Ba câu chuyện - Một thông điệp nhỏ"
 
Tôi có xem một bài viết ngắn, đưa ra để mọi người cùng đọc và đặt chúng ta vào vị trí trong câu chuyện. Đặc biệt các khoa, bộ môn và các thầy cô trực tiếp giảng dạy khi chính trường của chúng ta sẽ phải giữ chữ TÍN này khi tuyển sinh - trách nhiệm của chúng ta. Mời xem tại: http://dantri.com.vn/blog/ba-cau-chuyen-mot-thong-diep-nho-20180817023111555.htm