Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào tổ chức theo dõi Hội nghị trực tuyến
 
Ngày 7/4/2019, Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tổ chức theo dõi Hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023”.

Buổi học tập trực tuyến có sự chỉ đạo và tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào cùng các thành viên trong BCH và BKT của Hội Sinh viên Trường.

BCH Và BKT HSV Trường Đại học Tân Trào theo dõi Hội nghị trực tuyến 

Thông qua buổi học tập trực tuyến, BCH và BKT Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã nắm bắt đươc tình hình hoạt động của sinh viên trong năm vừa qua và giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của các tiêu chí để đạt được danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” và danh hiệu “Sao tháng Giêng”; đồng thời cũng nắm rõ được các chủ đề, hoạt động của năm tới là các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên Việt Nam và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

SV Trần Ban - ĐH Văn Truyền Thông K3