Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tham gia Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X
 
Trong 3 ngày (9 – 11/12), Trường Đại học Tân Trào có 2 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.

Các đại biểu Trường Đại học Tân Trào tham gia Đại hội gồm có: Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Đ/c Lê Văn Thi  - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Trong đó, Đ/c Lê Văn Thi được Đại hội tín nhiệm bầu chọn vào Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Khóa X, đảm nhận vai trò là ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Khóa X. Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao của Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào; góp phần khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Đại hội đối với công tác Hội và Phong trào sinh viên của Trường Đại học Tân Trào.

Đại biểu Trường Đại học Tân Trào 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đại hội của "Sinh viên Việt Nam bản lĩnh - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập". Những quyết định của Đại hội được thông qua chính là phương tiện thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin: Hội sinh viên; Ảnh: Lê Văn Thi