Hội Cựu chiến binh trường Đại học Tân Trào kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày hội Quốc phòng toàn dân
 
Ngày 19/12/2013, hội Cựu chiến binh trường đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày Hội quốc phòng toàn dân thông qua hình thức tuyên truyền về biển đảo nhằm ôn lại truyền thống của QĐND Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Ý nghĩa to lớn của hoạt động này là đã khơi dậy từ học sinh sinh viên và các giảng viên trong nhà trường niềm tin yêu tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Hoạt động cũng đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi sinh viên trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện từ chính mái trường mang tên quê hương lịch sử Tân Trào.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2012 - 2017; Thực hiện kế hoạch của Hội Cựu chiến binh nhà trường  về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày hội quốc phòng toàn dân năm 2013.

Ngày 19/12/2013, hội Cựu chiến binh trường đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh và ngày Hội quốc phòng toàn dân thông qua hình thức tuyên truyền về biển đảo nhằm ôn lại truyền thống của QĐND Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Ý nghĩa to lớn của hoạt động này là đã khơi dậy từ học sinh sinh viên và các giảng viên trong nhà trường niềm tin yêu tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Hoạt động cũng đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi sinh viên  trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện từ chính mái trường mang tên quê hương lịch sử Tân Trào.