THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ THI ĐẠI HỌC HỆ VHVL NĂM 2014
 

Thực hiện Văn bản số 2037/UBND-VX ngày 07/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc liên kết đào tạo trình độ Đại học năm 2014. Trường Đại học Tân Trào thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ dự thi tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học hệ VLVH năm 2014, cụ thể như sau:

- Ngành tuyển sinh: GD Tiểu học, GD Mầm non, SP Địa lý, SP Hóa, Lịch sử, Kế toán.

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành (Ngành Kế toán tuyển đối tượng đã tốt nghiệp CĐ hoặc TCCN cùng ngành).

- Thời gian ôn tập, thi tuyển: Tháng 9 năm 2014.

- Địa điểm tổ chức lớp học: Trường Đại học Tân Trào .

- Thủ tục, hồ sơ: Thí sinh mua và nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Trào (Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 02 bộ hồ sơ/thí sinh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 027.3.89.20.12

PHÒNG ĐÀO TẠO