Khai mạc Lớp bồi dưỡng TCCDNN giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tại huyện Na Hang năm 2018
 
Ngày 20/10/2018, Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Na Hang tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tại huyện Na Hang năm 2018.

Dự buổi lễ, về phía huyện Na Hang có đ/c Chẩu Xuân Khoanh – Trưởng phòng Nội Vụ huyện Na Hang, đ/c Hoàng Anh Tuấn – phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Na Hang, đ/c Hà Văn Lại- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Na Hang, các đồng chí PGD, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX

Về phía Đại học Tân Trào có đ/c Trần Thị Tua - Phó Giám đốc Trung tâm BD-PTNN; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc nhà trường.

Mục tiêu của khóa học nhằm tạo điều kiện cho học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện giữ cũng như điều kiện xét thăng hạng viên chức đối với giáo viên.

Khóa học với các chuyên đề về kiến thức chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp, tìm hiểu thực tế.

Toàn cảnh buổi lễ

Đồng chí Trần Thị Tua- PGĐ Trung tâm BD-PTNN, Trường Đại học Tân Trào công bố Quyết định mở lớp 

Kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. Qua đây, học viên sẽ được trang bị kiến thức về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; được cập nhật tri thức và xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Ảnh: Trần Quang Huy