Nghiên cứu sinh Lê Kim Anh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học
 
Ngày 19/9/2018, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, nghiên cứu sinh Lê Kim Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học với đề tài "Facebook: Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay".

Dự buổi lễ có đại biểu, lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; các nhà khoa học là thành viên Hội đồng chấm luận án, cán bộ hướng dẫn; đoàn Trường Đại học Tân Trào do TS. Trần Thị Lệ Thanh - Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn và các thành viên. 

Tân Tiến sĩ Lê Kim Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận văn và TS. Trần Thị Lệ Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS,TS. Nguyễn Quý Thanh luận án đã đạt được một số điểm mới đáng chú ý:

Luận án phân tích lối sống ở 3 chiều cạnh: hoạt động học tập, hoạt động giải trí, định hướng giá trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Xét trên trục hoạt động học tập tích cực – thụ động, hoạt động giải trí tích cực – tiêu cực, định hướng giá trị hiện đại – truyền thống cho thấy sự tham gia vào không gian số càng nhiều thì ảnh hưởng càng có tính sâu rộng: tích cực hóa, vận động hóa và tự do hóa được thể hiện rõ nét. Cụ thể: Thanh niên tham gia vì mục đích cập nhập thông tin và có tương tác với bạn học thì có quan hệ đồng biến với hoạt động học tập, hoạt động giải trí, định hướng giá trị. Ảnh hưởng của sự tham gia vào không gian số giúp cho các cá nhân có hoạt động học tập tích cực hơn, các mô thức giải trí mang tính pha trộn, mức độ tự do hóa trong khuynh hướng giá trị càng thể hiện rõ. Nghiên cứu tái khẳng định lại sự khác biệt với những nghiên cứu trước đây.

Hội đồng chấm luận án đánh giá luận án là công trình khoa học độc lập và công phu, nghiêm túc, thực hiện được mục đích và nhiệm vụ đặt ra. Luận án đáp ứng đầy đủ về nội dung và hình thức là một luận án Tiến sỹ Xã hội học. Hội đồng nhất trí với 7/7 phiếu tán thành về việc công nhận trình độ và cấp Bằng Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Kim Anh.

TS. Trần Thị Lệ Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chúc mừng Tân Tiến sĩ Lê Kim Anh

Đồng nghiệp chúc mừng Tân Tiến sĩ Lê Kim Anh

Tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Ảnh NVCC